Fra: sh:z aviser

Rustne og forsømte effekter solgt til højestbydende

18.12.2014 | 09:42 |

Torsten Beetz

Fonden 'Stiftung Nordfriesland' har solgt Helmut Starkes 90.000 euro dyre folkemindesamling for 800 euro.

Nogle af effekterne fra 'Helmut Starkes Samling' kan stadigvæk ses i den Røde Haubarg ved Vitsvort. Foto: hjm

Husum/Tønning. Gennem flere årtier tog Helmut Starke fra Tønning ud og besøgte bondegårde og fiskerfamilier på landet, han var med til husstandsopløsninger og rydninger af dødsboer og overtalte mangt en beboer på Ejdersted til at overdrage ham lidt til sin samling. Møjsommeligt fik han på den måde samlet talrige redskaber sammen til brug inden for digebyggeri, fiskeri, landbrug, mejeribrug, håndværk tillige med historiske køretøjer, han betalte det hele af egen lomme og viste en del af samlingen frem på gårdspladsen foran huset i Tønning. Fonden 'Stiftung Nordfriesland' købte denne folkemindesamling for hele 180.000 D-mark (90.000 euro) for godt 20 år siden og har nu solgt den til en antik- og skrothandler for 800 euro.

"Ved aftalens indgåelse herskede der enighed om, at samlingen skal bevares og gøres tilgængelig i Landskabet Ejdersted, så nuværende og kommende generationer kan danne sig et billede af, hvordan folk har boet og arbejdet på det gamle Ejdersted", hedder det i et dokument, som fonden er i besiddelse af, der samtidig forpligtede sig til varigt at bevare samlingens bestand. Men hvad skulle man gøre af den? Efter at museet 'Altes Hospital' i Tønning blev lukket, blev malkeskamler, møllesten, mælkesi m.m. overført til Forbundsværnets forvaltningscenter i Husum og dels opbevaret på Husum Slot og dels i en hal i Tønning. Set i bakspejlet var det med til at besegle samlingens skæbne.

Selv om fonden har forpligtet sig til varigt at bevare bestanden og gøre samlingen tilgængelig for offentligheden, så har den ikke levet op til denne forpligtelse. Kun nogle få af genstandene har fundet et nyt hjem som bl.a. landsbymuseet i Koldenbüttel/Koldenbyttel og den Røde Haubarg ved Witzwort/Vitsvort, hvor de bliver vist frem for offentligheden. Men langt størstedelen af dem har fristet en trøstesløs tilværelse på et lager i årevis. "Desværre blev genstandende ikke opbevaret og vedligeholdt korrekt og er derfor gået så meget i forfald, at de ikke længere er noget værd", fortæller kulturchef i Nordfrisland Amt, Johanna Jürgensen, om effekternes stand.

Alene lejen af hallen i Tønning kostede ca. 4.500 euro årligt, så i den næsten 20-årige periode har man således haft lagerudgifter på 90.000 euro. "Det har været spild af fondens midler", lyder den klokkeklare konklusion fra Hans-Walter Domeyer, der er ansat i amtets byggeforvaltning og har forestået salget. "Vi er glade for at være sluppet af med samlingen", siger han lettet. "Ellers skulle vi måske ovenikøbet have betalt i dyre domme for at få det hele bortskaffet." Han har vist samlingen frem for en halv snes potentielle købere. "Men ingen af dem var interesseret i at købe den", fortæller han. Desuden har man skrevet til samtlige museer i Slesvig-Holsten og syd for Hamborg og spurgt, om de ikke kunne bruge Helmut Starkes samling. Men også her kom den frustrerende tilbagemelding: "Ingen interesse!"

Behovet var og er dækket overalt. "Museerne interesserede sig ikke for samlingen", fortæller Steffi Friedrichsen fra kulturafdelingen i Nordfrisland Amt. Sådan var det allerede kort tid efter, at de havde købt samlingen, mindes hun. De ting, som Helmut Starke havde samlet sammen, fandtes dengang i så rigelige mængder. Fonden forsøgte senest i eget regi at sælge nogle af tingene på onlineauktionshuset 'eBay' for to år siden. Der var indgået aftale med de slesvig-holstenske fondstilsynsmyndigheder om at sælge op til 50 effekter på auktion med henblik på at bestemme markedsværdien, men udbyttet blev meget beskedent, for de samlede indtægter for genstandene udgjorde kun 620 euro. "Alene personaleomkostningerne var højere", forklarer Johanna Jürgensen.

Der er altså på den ene side tale om et kulturgode, mens budgettet på den anden side kan blive konsolideret, hvis samlingen opgives. Johanna Jürgensens beretning i bestyrelsen var præget af en vis pragmatik. Hvis samlingen blev opgivet, ville fonden samtidig blive fritaget for pligten til at bevare og tage sig af den, forklarede hun på et bestyrelsesmøde i begyndelsen af året. Det slesvig-holstenske kommunaltilsyn har efterfølgende også givet sin billigelse til at afvikle 'Starkes Samling'. Lagrene i Tønning og Husum vil være ryddet inden årets udgang, og restværdien for de solgte genstande, altså 800 euro, tilfalder 'Stiftung Nordfriesland'. Amtets pressetalsmand, Hans-Martin Slopianke, forklarer, at "de mindre genstande såsom vaser, strygejern og skrivemaskiner, der har været opbevaret på slottet, vil ved lejlighed blive solgt til højestbydende på en auktion i slotsgården." Nordfrisiske kulturgoder vil således komme under hammeren for et par euro. Helt i Helmut Starkes ånd vil mangt en effekt fra samlingen så måske alligevel havne et sted, hvor den kommer til sin ret.


print artikel