Blandt naboer rapportere de seneste nyheder for en bred række sportsgrene og prøver at fortælle den side af historien som du normalt ikke ser. Du vil naturligvis finde nyheder omkring fodbold eftersom det er den største sport i Danmark, men du vil også nemt finde information omkring lidt mindre sportsgrene som volley og svømning.

God læsning

Vores mission er at levere interessante nyheder der informere om hvad der bevæger sig i sportens verden, gerne i form at direkte artikler der holdes relevante og giver den vigtigste information samt de små sjove historier der også altid er i sport. Bland Naboer er en nyheds side for ham eller hende der følger med i flere forskellige sportsgrene og interesseret sig for mere end blot sidste weekends fodbold kampe.

Fokus på Danskerne

Som udgangspunkt handler de fleste af artiklerne om danske sports udøvere eller danske ligaer, dog vil du også fra tid til anden finde nyheder omkring udenlandske historier, bland andet når det gælder NBA og andre amerikanske sportsgrene.

Ungdomsholdene

Det er altid interessant at læse om hvordan stjerne klare sig, men du vil også finde nogle historier med fokus på de yngre udøvere, og om hvordan fremtiden indenfor deres sportsgren ser ud. Vi kan godt lide at fortælle lidt om hvad planerne er for fremtiden indenfor diverse sportsgrene, og hvad tiltag der er taget for at løfte niveauet og gøre de danske udøvere mere konkurrence dygtig i international sammenhæng.

Forskellige sportsgrene

Det er vigtigt at de mindre sportsgrene også bliver promoveret og får fokus. Mere opmærksomhed på de mindre sportsgrene kan nemlig hjælpe med at udvikle sporten mere, eftersom opmærksomhed kan lede til flere aktive spillere og ikke mindst investorer. Derfor holder vi ikke kun fokus på de normale store sportsgrene, men vi bringer også nyheder fra de lidt mindre sportsgrene, som alle byder på interessante kampe og nyheder.