Fra: JydskeVestkysten

1500 år gammelt lerkar afsløret under udgravning

23.12.2014 | 11:27 |

Martin Franciere

Intakt: Et helt lerkar blev for nylig afsløret under arkæologisk udgravning på Rugmarken i Løgumkloster. Indholdet skal gennemlyses før karret kan tømmes. Gennemlysningen finder sted i Gram efter nytår

De to udgravningsassistenter, Danny Olson og Leif Christensen, pakker lerkarret ind i gaze, før det blev transporteret til Gram, hvor det efter nytår skal gennemlyses. Foto: H.C. Gabelgaard

LØGUMKLOSTER: Under en udgravning på den kommende udstykning på Rugmarken i Løgumkloster blev der for nylig afsløret et 1500 år gammelt lerkar, der stod intakt i jorden.

Fundet vækker begejstring hos udgravningslederen, arkæolog Signe Petersen.

– Det ret sjældent, at vi finder et så velbevaret kar fra den tidsalder. Det kan være en urne med de brændte knogler fra en beboer, eller det kan være et husoffer i forbindelse med, man byggede huset, fortæller Signe Petersen om karret, der stod cirka 80 cm under jordoverfladen og derfor aldrig har været i fare for store landbrugsmaskiner.

Myremalm

Det er almindeligt kendt, at der var endog stor aktivitet på stedet i perioden, som arkæologer betegner ældre germansk jernalder. Dengang lå husene tæt, og i forbindelse med udgravningen har arkæologerne fundet mærker i undergrunden efter for længst formuldede husstoler, ildsteder og en række jernudvindingsovne.

– Vi har fundet 15-16 ovne, hvor man har smeltet myremalm, siger Signe Petersen og betegner klyngen bestående af fem-seks gårde som "datidens parcelhuskvarter".

Fra nogle af jernudvindingsovnene har arkæologerne taget prøver af græsset, der har været brugt til at tænde op med. De forkullede strårester sendes til museet Moesgård ved Aarhus. Hvis man er heldige, kan nutiden lære om datidens gødskning og jordens næringsindhold ved at analysere de 1500 år gamle strårester.

Alt eller intet

Hvis vi er heldige vil også det sorte lerkar kunne lære os noget om forholdene i den ældre germanske jernalder.

– Lerkarret kan i princippet indeholde alt eller intet. Nu sender vi det til Gram, hvor det gennemlyses, før karret tømmes for jord. Hvis vi er heldige, indeholder det smykker, som er lagt der for at please guderne. Det kan også være, at der slet ikke er noget, siger Signe Petersen.


print artikel